Erfaren översättningsbyrå specialiserad på medicin och farmakologi

 

Kääntöliike - det är jag, översättare Hilkka Salmén. Min specialitet är översättning och språkvård av texter inom medicin, veterinärmedicin, farmakologi och psykologi. Mitt mål är att resultatet ska vara smidigt och lättförståeligt.

 

Översättningar och språkgranskning
  • från finska och svenska till engelska
  • från engelska och svenska till finska
  • från finska och engelska till svenska.

 

Alla översättningar granskas av en översättare som har målspråket som sitt modersmål. För att garantera kvaliteten på översättningarna samarbetar jag också med finska och engelska experter inom medicin och psykologi.

 

Jag är medlem i sektionerna för facköversättare och litteraturöversättare inom Finlands översättar- och tolkförbund.

KÄÄNTÖLIIKE

Hilkka Salmén

Rusthollinkatu 2 H 70

20880 TURKU

040 766 7270

hilkka.salmen(at)hilkkas.fi