Översättare av medicinska och farmakologiska texter - Hilkka Salmén

 

Jag är diplomöversättare (engelska och tyska) med medicin och biologi som specialitet. Jag är också kandidat i humanistiska vetenskaper med engelsk översättning och tolkning som huvudämne. Jag är auktoriserad översättare i följande språkpar: finska-engelska, engelska-finska och svenska-finska.

 

Under åren har jag kompletterat mitt kunnande genom att delta i ett antal kurser och seminarier med inriktning på språket inom handel, teknik och medicin, tekniskt skrivande, vetenskapligt skrivande på engelska samt medicin och språkvård.

 

Lång erfarenhet av medicinska och farmakologiska översättningar

 

Jag grundade Kääntöliike år 2000. Innan dess jobbade jag som översättare på en översättningsbyrå specialiserad på medicin och ett stort internationellt läkemedelsföretag. Jag har också granskat språket i doktorsavhandlingar inom medicin, biokemi, teknik och kemi.

 

Vid sidan om min huvudsyssla har jag undervisat i översättning inom medicin vid Åbo universitet.

KÄÄNTÖLIIKE

Hilkka Salmén

Rusthollinkatu 2 H 70

20880 TURKU

040 766 7270

hilkka.salmen(at)hilkkas.fi