Översättningar för samfud och företag inom medicin och biobranschen

 

Största delen av mina kunder består av stora finska och internationella läkemedels-företag, medicinska samfund och företag inom biobranschen. Jag har översatt och granskat bl.a. dokument förknippade med registrering och marknadsföring av läkemedel och med kliniska prövningar, vetenskapliga artiklar, studier, broschyrer, hemsidor, tekniska dokument och användarinstruktioner samt material avsedda för olika patientgrupper.

 

Översättningar och språkgranskning förknippare med kliniska prövningar, registrering av läkemedel och marknadsföring

 

Bland de företag som anlitat mina tjänster finns bl.a. följande:

 

Kustannus Oy Duodecim

Roche Diagnostics Oy

Leiras Oy

MSD

Nutricia Medical Oy

Stiftelsen för hjärtforskning

Forskningsgruppen för bröstcancer i Åbo

Galilaeus Oy

Oy H Lundbeck Ab

Pharmaxim

Finlands Läkartidning

Deltamarin Oy

KÄÄNTÖLIIKE

Hilkka Salmén

Rusthollinkatu 2 H 70

20880 TURKU

040 766 7270

hilkka.salmen(at)hilkkas.fi